• Home
  • /
  • Blogi
  • /
  • Kuinka tekoäly ajaa markkinoinnin automaatiota?

Kuinka tekoäly ajaa markkinoinnin automaatiota?

iMac

Tekoälyä voi soveltaa niin pienen, keskisuuren kuin jättisuurenkin yrityksen markkinoinnissa. Tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet ovat niin houkuttelevat, että pelkkä tietoisuus niistä ajaa markkinoinnin automaatiota eteenpäin. Asiakkaat ovat jo tottuneet chatbotteihin ja muihin tekoälysovelluksiin, ja osaavat vaatia niitä. Minkään yrityksen ei kannata jäädä sivuun markkinoinnin automaation kehityksestä, sillä tekoälyn avulla on mahdollista kasvattaa myyntiä ja laajentaa asiakaskuntaa ennennäkemättömällä tavalla.

Tekoäly oppii uutta itsenäisesti

Tekoäly oppii uutta itsenäisesti, ja se voi kehittyä jopa ihmistä älykkäämmäksi. Tekoäly ymmärtää puhetta, kuvia ja tekstiä, mutta sitä voidaan kehittää tunnistamaan myös tunnetiloja ja kielen rakenteita. Tekoäly voi vastata nykyään jo melko hankaliinkin kysymyksiin ja auttaa asiakasta läpi koko ostoprosessin. Tekoäly voi myös ”tuntea” asiakkaan muistamalla tämän aiemmat kysymykset sekä tuotteet ja palvelut, joita tämä on aiemmin selannut. Näiden perusteella tekoäly voi suositella asiakkaalle muita tuotteita ja palveluita. Suosittelumoottorit ovatkin erittäin hyviä verkkokauppojen lisämyynnissä. 

Tekoäly voi myös analysoida asiakkaiden käyttäytymistä ja tarjota siten parhaiten osuvaa ja uppoavaa markkinointia. Tekoäly voi tehdä päätökset markkinoinnista ja hinnoista aivan itsenäisesti, sillä se osaa laskea tuotteelle tai palvelulle optimaalisen hinnan kunakin ajankohtana. 

Tekoäly voi kerätä, muistaa ja analysoida isomman määrän dataa kuin ihminen, joten verkkokaupan kannattaa valita laadukkaita tekoälysovelluksia ja uskaltaa antaa niille paljon päätäntävaltaa. Ratkaisut ja lopputulokset voivat osoittautua kauaskantoisemmiksi ja myyvemmiksi kuin osattiin odottaakaan! Automaatit, robotit ja tekoälysovellukset eivät vielä kokonaan korvaa ihmistä, sillä ihmisen tunnetaju, tilannetaju ja empatiakyky ovat paikallaan niin asiakaspalvelussa kuin tuotekehittelyssäkin. Karkeaan dataan pohjautuvissa päätöksissä sen sijaan kannattaa kuunnella tekoälyä(kin).

Tekoäly ja verkkokaupan markkinointi

Edellä jo viitattiinkin siihen, että tekoäly voi toimia verkkokaupan asiakaspalvelutiimin jatkeena (kannattaakin hankkia chatbot yritykselle ensi tilassa), ja että se voi suositella erilaisia tuotteita ja määritellä niille sopivan hinnan. Tekoälykokeilujen kehittymisen myötä monen verkkokaupan markkinoinnissa onkin voitu ottaa iso harppaus eteenpäin.

Jo pitkään on tiedetty, että yrityksen tulee tuntea asiakkaansa, jotta se osaa tarjota asiakaskuntansa tarpeita palvelevia tuotteita ja palveluita. Mitä paremmin yritys tuntee asiakkaansa, sitä kohdennetumpaa mainontaa se osaa tarjota. Mainonta on onnistunutta, kun se tapahtuu oikeissa kanavissa, ja kun se onnistuu jollain tavalla puhuttelemaan kohderyhmäänsä.    

Yritys voi oppia tuntemaan asiakkaansa analysoimalla heidän ostokäyttäytymistään ja esimerkiksi sitä, millaisia blogitekstejä nämä lukevat. Yrityksen kannattaa seurata myös sitä, millaiset somepäivitykset keräävät eniten tykkäyksiä ja jakoja. Asiakaspalveluun tehdyt yhteydenotot kannattaa tallentaa asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi. Samalla saadaan selville myös se, millaisia asioita asiakkaat kysyvät, ja voitaisiinko niistä kenties laatia UKK yrityksen verkkosivuille. 

Keskustelu- ja ostohistoria auttaa myös tekoälyä oppimaan sen, mitä yrityksen asiakkaat haluavat, milloin he sitä haluavat ja millä hinnalla he sen tahtovat saada. Mitä isompi määrä dataa tekoälylle voidaan syöttää, sitä paremmin se pääsee vauhtiin. Vaikka et siirtyisi tekoälyaikaan ihan vielä, aloita kuitenkin datan kerääminen, jotta olet valmis oikean hetken koittaessa. 

Algoritmi

Ei haittaa, vaikka et voisikaan tarjota tekoälylle tietoa tuhansista asiakkaista. Uudet, online-oppimiseen perustuvat tekoäly pystyvät oppimaan myös reaaliajassa. Ennen kuin ne pystyvät toimimaan täydellä teholla, ne seuraavat verkkokaupan asiakkaiden toimintaa hiljaa. Ne ovat siis ikään kuin TET- tai työharjoittelujaksolla. Jokainen suoritettu toiminto opettaa tekoälyä lisää, ja kun se huomaa jonkin tuotteen saavan suosiota, alkaa se suositella sitä muille verkkosivuston käyttäjille jo muutamassa sekunnissa – eli ilman, että se ohjelmoitaisiin tekemään niin. 

Sen lisäksi, että tekoäly voi suositella sopivaksi katsomiaan tuotteita, voi se myös lähettää asiakkaille automaattisia markkinointiviestejä. Tekoäly osaa tehdä juuri oikeanlaisten viestien lähettämisen juuri oikeaan aikaan, ja vieläpä oikeaan osoitteeseenkin – asioita, mitkä ovat ihmisälylle hyvin haasteellisia. Kun asiakas saa oikeanlaisen markkinointiviestin juuri oikeaan aikaan, ilmestyvät ostohousut jalkaan hyvin nopeasti. Tekoäly on ehkä huomannut asiakkaan tilaavan pizzaa joka toinen perjantai, joten mikäs sen otollisempi hetki tarjota pizzaa kuin joka toinen perjantai… Tai ehkä asiakas on ostanut teltan, mutta ei maakiinnikkeitä tai makuualustaa – silloin tekoäly voi varmistaa, että kyse oli tietoisesta valinnasta eikä unohduksesta, mikä johtaisi harmitukseen toisista postikuluista.