• Home
  • /
  • Blogi
  • /
  • Miksi kannattaa valita hyvät käännöspalvelut yrityksellesi?

Miksi kannattaa valita hyvät käännöspalvelut yrityksellesi?

Kääntäjä

Suomen markkinat eivät aina riitä, vaan yrityksen kasvu vaatii kansainvälistymistä. Kansainvälistyminen tarkoittaa sitä, että myös yrityksen verkkosivut, esitteet ja muut dokumentit pitäisi kääntää. Käännöspalveluita tarvitaan myös silloin, kun kotimaassa toimiva yritys tahtoo palvella entistä paremmin vieraskielisiä asiakkaita. Jos yrityksessä on henkilö, joka osaa sujuvasti myös muita kieliä kuin suomea, on sinulla jo valmiina kääntäjä monella kielelle – vai onko? Jos kyseisellä henkilöllä ei ole kokemusta kääntämistyöstä ja verkkosivujen lokalisoinnista, ei hän välttämättä ole paras vaihtoehto kääntämään yrityksen verkkosivuja. Repan tai Pirkon on paras jatkaa siinä, missä hän on omimmillaan, ja käännöspalvelut voidaan hankkia ostopalveluna. Ammattilainen kääntää tarvittavat tekstit huomattavasti nopeammin kuin ensikertalainen. 

Käännöstyöhön tarvitaan natiivitason kielen osaaminen, ja lisäksi kohdealueen kulttuurin tuntemusta. Kielioppivirheet sähköpostikeskustelussa tai kahvipöytäkeskustelussa ovat harvoin vakavia, mutta jos tarjous- tai sopimuspapereihin eksyy virheitä, kärsii yrityksen uskottavuus pahemman kerran. Verkkosivujenkin tekstin soisi olla virheetöntä, sillä mokat antavat kuvan joko huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta. Ammattimainen kääntäjä osaa ottaa huomioon eri ilmaisujen ja jopa eri värien merkityksen kulloisessakin kohdemaassa. Hyvä verkkosivu on sellainen, minkä sisältö ja ulkoasu tukevat toisiaan. Lue lisää eduista, mitä saavutat kääntämällä verkkosivut ja asiakirjat ammattitaitoisella kääntäjällä!

Käännöspalvelujen ulkoistaminen on joustavaa ja helppoa

Asiakasyrityksen kannalta käännöspalvelujen tilaaminen on todella joustavaa ja helppoa. Hyvä käännöstoimisto saattaa tarjota myös monikielistä hakukoneoptimointia, kielikoulutuspalveluita tai copywriting-palveluita. Yrityksen oma henkilökunta voi keskittyä omaan ydintoimintaansa tai esimerkiksi kansainvälistymisprojektin muihin osa-alueisiin sillä aikaa, kun käännöstoimisto huolehtii teksteistä. Tarjouspyynnöstä urakan aloittamiseen kuluu vain kotva! 

SEO

Käännöstoimistossa projekti ei ole vain yhden ammattilaisen varassa

Käännös- ja lokalisointiprojektin voi tilata yksittäiseltä freelancer-kääntäjältä tai käännöstoimistolta, jolloin saman urakan parissa saattaa ahertaa parikymmentäkin kääntäjää. Käännöstoimiston asiakas ei siis ole yhden kääntäjän varassa, joka saattaa lomailla tai vaikka sairastua kesken projektin.

Käännöstoimisto voi tarttua projektiin nopeallakin varoitusajalla ja saada sen valmiiksi ripeällä aikataululla, onhan sen leivissä useita kääntäjiä. Kukaan kääntäjä ei joudu tekemään ylipitkää työpäivää, mikä voisi näkyä tekstin laadussa. 

Käännöstoimistosta tapaat raudanlujat ammattilaiset 

Hyvän käännöstoimiston kaikki kääntäjät ovat kielen natiivipuhujia tai ainakin natiivitasoisia ammattilaisia. Käännöstoimistoissa työskentelee eri alojen ammattilaisia, kuten sairaanhoitajia tai insinöörejä, joilla on kunkin alan erityissanasto hallussa. On tärkeää, että kääntäjä ymmärtää, mitä hän kirjoittaa! Lisäksi heillä on käytössään moderni teknologia, mikä tukee ja nopeuttaa käännöstyötä. 

Käännöstoimisto palvelee myös tilanteen muuttuessa 

Käännöstoimistolla on paremmat valmiudet auttaa yritystä myös tilanteen muuttuessa, eli esimerkiksi silloin, jos käännöstarpeet kasvavat radikaalisti. Freelancer-kääntäjällä on käytettävissään vain tietty määrä tunteja päivässä, ja hyvät freelancer-kääntäjät ovat yleensä jo valmiiksi täystyöllistettyjä. Käännöstoimisto saa nopeasti uusia kääntäjiä mukaan, joten isotkin käännösprojektit saadaan suoritettua nopeasti. Käännöstoimistosta löytyy apu myös silloin, kun yritys tarvitsee uusia kieliversioita sivuilleen. Freelancer-kääntäjä tarjoaa yleensä vain yhtä tai kahta vierasta kieltä, joten jos yritys huomaakin tarvitsevansa myös kiinaa tai saksaa, joutuu se etsimään uuden kääntäjän. Hyvästä käännöstoimistosta saattaa saada käännöksiä jopa yli kymmenelle eri kielelle! Hyvän käännöstoimiston kautta löytyy eri alojen osaajia, joten yksi ja sama käännöstoimisto pystyy palvelemaan yrityksen tarpeiden tai vaikkapa koko toimialan muuttuessa.

Hyvä käännöstoimisto pystyy tarjoamaan referenssejä 

Hyvän käännöstoimiston tunnistaa muun muassa sen tarjoamista referensseistä. Näin saat selville, minkä alan tekstejä käännöstoimisto on aikaisemmin kääntänyt, ja miten käännösten laadunvalvonta on toiminut. 

Käännöstoimiston valintaan voi suhtautua hieman kuin työhaastatteluun. Tiedustele, kauanko yritys on toiminut alalla, ja minkä tyyppisiä tekstejä he kääntävät eniten. Jos käännöstoimistolla ei ole lainkaan kokemusta sinun toimialasi teksteistä, mieti, saatko tältä käännöstoimistolta parasta palvelua, vai pitäisikö jatkaa etsimistä. Tiedustele myös sitä, miten tyytyväisiä aiemmat asiakkaat ovat olleet käännettyjen tekstien laatuun, ja onko toimitusajoista ja -varmuudesta esittää mitään dokumentteja. 

Hyvän käännöstoimiston kääntäjät tuntevat kohdekielen ja -kulttuurin kuin omat taskunsa, ja pystyvät siksi kääntämään asiakokonaisuuksia helposti ymmärrettävään muotoon. Hyvä kääntäjä ei vain käännä tekstiä sanasta sanaan, vaan tekee käännöksen, mistä käy tarkasti ilmi sen alkuperäinen sanoma. 

Varmista myös, miten tietoturva ja salassapitovaatimukset on otettu huomioon käännöstoimistossa.