• Home
  • /
  • Blogi
  • /
  • Miksi valita Kreapal Design Oy?

Miksi valita Kreapal Design Oy?

Jos haussa on palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen edelläkävijä, valitse Kreapal Design Oy. Kreapal Design hallitsee palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen pitkällä kokemuksella, mutta sen tarjoamat ideat eivät ole jämähtäneet paikoilleen, vaan ovat tuoreita ja nuorekkaita. Kreapa Designin avulla yrityksen markkinointi saadaan vastaamaan todellisuutta. Jos mainostatte olevanne asiakaslähtöinen ja asiakkaan toiveita tarkalla korvalla kuunteleva firma, Kreapal Designin avulla löydätte kipukohdat ja kehitystarpeet, mitkä estävät todellisuutta olemasta markkinointilupauksien tasolla.

Palvelumuotoiluun investoiminen tuottaa tulosta

Palvelumuotoilun lähtökohtana on asiakasyrityksen ydinongelman löytäminen, ymmärtäminen ja ratkaiseminen. Jos firman tulos ei kasva, tai jos se on jopa alkanut laskea, ei syitä välttämättä löydy ilman ulkopuolista apua. Palvelumuotoiluun erikoistunut yritys osaa suunnitella uuden ja paremmin myyvän palvelun, tai kehittää vanhoja käyttäjälähtöisimmiksi. Palvelumuotoiluprosessin aikana otetaan huomioon paitsi nykyhetken, myös tulevaisuuden tarpeet. Varautuminen tulevaisuuteen tarkoittaa sitä, että palvelu on ajankohtainen vielä muutamien vuosienkin päästä – joko sellaisenaan tai ennakoitujen muutosten ja parannusten kautta.

Palvelumuotoilu vaikuttaa myös työntekijöiden jaksamiseen

Palvelumuotoilun tarkoitus ei ole ainoastaan parantaa asiakaskokemusta ja asiakkaiden pysyvyyttä, vaan kehittää myös työntekijäkokemusta parempaan suuntaan. Työntekijöille on raskasta, jos he eivät tiedä, mikä heidän roolinsa yrityksessä on, ja miksi heidän työnsä on arvokasta. Työn kokeminen merkitykselliseksi parantaa työssä jaksamista. Kun työntekijä tietää paikkansa ja siitä kiitosta, arvostusta ja onnistumisen kokemusta, on työssä käyminen mielekkäämpää. Työhyvinvointi näkyy myös asiakkaille päin.

Asiakkaiden palautteet ovat arvokkaita

Palautetta

Palvelumuotoiluprosessi osallistaa työntekijät ja asiakkaat yrityksen toiminnan kehittämiseen. Työntekijät osaavat kertoa, mikä palveluissa ja yrityksen toimintatavoissa heidän mielestään mättää – ja mikä toimii jo nyt hyvin. Asiakkaat ovat palveluiden käyttäjäpuolen parhaita asiantuntijoita. Asiakkaiden mielipiteitä kannattaa kysellä palautelomakkeilla ja haastatteluilla, jotta saadaan selville olennaisimmat kehityskohdat. Näin saadaan arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaat kyseisen yrityksen kokevat ja näkevät. Firman omistaja ja sen työntekijät ovat usein sokeita omalle yritykselleen, sillä liian tuttuja asioita ei osaa tarkastella ulkopuolisen silmin.

Kannattavuus kuntoon palvelumuotoilulla

Palvelumuotoiluun investoiminen tuottaa tulosta. Tyytyväisemmät ja sitoutuneemmat asiakkaat sekä tyytyväisemmät ja sitoutuneemmat työntekijät todentuvat yrityksen omistajille kannattavuuden parantumisena. Tyytyväinen asiakas antaa firmalle ilmaista mainosta suosittelemalla sitä muille, ja sitoutuneet työntekijät ovat valmiimpia ottamaan käyttöön uusia toimintamalleja – sekä ideoimaan niitä itsekin!

Palvelumuotoiluun panostavien yritysten uusien tuotteiden myynti kasvaa nopeammin kuin yritysten, mitkä eivät siihen investoi. Palvelumuotoiluun investoivien yritysten liikevaihto kasvaa tutkimusten mukaan jopa 22 % kiivaammin, ja niiden markkina-arvo on kaksi kertaa suurempi.

Miten palvelumuotoilua voi hyödyntää?

Palvelumuotoilu ei ole määriteltävissä vain yhdellä tavalla. Kreapal Design Oy ja muut palvelumuotoilutoimistot voivat muodostaa aiheesta oman määritelmänsä. Muotoilun tärkeimmät elementit ovat kuitenkin lähes aina samat, ja ne ovat asiakaslähtöisyys, muotoiluajattelun hyödyntäminen, suuntaaminen tulevaisuuteen ja yhdessä tekeminen (eli yhdessä suunnitteleminen ja kehittäminen). Viimeinen elementti on liiketaloudellinen hyöty.

Mihin tällaista asiakaslähtöistä, tulevaisuusorientoitunutta ja muotoiluajattelua hyödyntävää ajattelu- ja toimintatapaa voidaan hyödyntää?

Tällöin kannattaa tilata palvelumuotoilua

Esimerkiksi silloin, kun yritys haluaa tietää, mitä odotuksia asiakkaalla on yrityksen tuotteista ja palveluista. Samalla saadaan selville, mitkä yrityksen nykyisistä tuotteista tuovat asiakkaalle eniten arvoa, ja miten tuota arvoa voitaisiin nostaa.

Palvelumuotoilu sopii myös uusien palveluiden innovoimiseen. Tällöin sekä asiakkaat että työntekijät saavat olla mukana kehittämässä uusia, merkityksellisiä palveluita.

Palvelumuotoilutoimistoihin, kuten timanttiseen Kreapal Designiin, kannattaa olla yhteydessä myös silloin, kun tavoitteena on tuotteistaa palvelut selkeiksi kokonaisuuksiksi. Kreapal Desing osaa auttaa myös silloin, kun yrityksenne tahtoo luoda nahkansa ja seurata nykytrendejä muuttamalla liiketoimintansa tuotekeskeisestä palvelukeskeiseksi. Keskeisiä hyötyjä palvelumuotoilusta ovat ne, että prosessin myötä yritys oppii näkemään palvelunsa asiakkaan silmin, tunnistamaan merkityksellisimmät kilpailuedut ja motivoimaan koko henkilöstön palveluiden kehittämiseen.

Voiko elämää palvelumuotoilla?

Palvelumuotoilun holistinen ajattelutapa on hyödynnettävissä myös oman elämän muotoilussa. Kuten esimerkiksi Tony Robbins opettaa: se, mihin suuntaamme energiamme, siihen suuntaamme myös toimintamme. Palvelumuotoilun metodien avulla voi oppia suuntaamaan sisäisen ja ulkoisen energiansa kohti elämän isoja tavoitteita. Isojen tavoitteiden saavuttaminen on usein kiinni pienistä askelista ja muutoksista. Isoa tavoitetta kohti vievien pienempien askelien ottaminen saattaa vaatia ajatus- ja uskomusmallien sekä toimintatapojen muutosta – aivan kuten yrityksenkin liiketoiminnan kehittäminen.